Program Przedszkola

Drogi Rodzicu!

Program edukacyjny realizujemy w oparciu o podstawę programową MEN i realizowany jest z każdym dzieckiem indywidualnie.
Ponadto przedszkole, które znajduje się w środku lasu oferuje unikalną formę edukacyjną zawierającą się w:
– nieograniczonej zabawie w otoczeniu przyrody, nieskrępowanej poprzez obserwacje, bezpośredni kontakt i wzajemny szacunek
– nabieraniu odporności, dzięki przebywaniu w ruchu i na świeżym powietrzu niezależnie od pory roku
– wzajemnej współpracy dzieci w różnym wieku, gdzie starszaki uzyskują należny szacunek, ale w zamian są zobowiązane otoczyć właściwą opieką i służyć radą najmłodszym
– pracy nad własnym ja – wiara w swoje siły, samodzielność, radzenie sobie w różnych sytuacjach
– przede wszystkim we własnym tempie i wg własnych potrzeb
Wychowawcy są raczej towarzyszami tego co się dzieje w przedszkolu, nastawieni na podążanie za dzieckiem.
Z czym wiąże się uczęszczanie do przedszkola „Za Jordanem”
– dzieci wracają do domu ubrudzone, miewają otarcia i siniaki i inne naturalne konsekwencje wynikające z obcowania z przyrodą,
– spędzają dużą część dnia pod gołym niebem w otoczeniu przyrody niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych.
– mają możliwość chodzenia po terenie leśnym na bosaka, jeżeli tego chcą.
– dzieci mają możliwość podejmowania aktywności o podniesionym stopniu ryzyka np. wspinanie się po drzewach, korzeniach, górkach.
Rodzice są bardzo ważnym elementem naszego życia przedszkolnego. Bardzo mile widziane jest zaangażowanie rodziców w życie przedszkola, również w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych wynikających z umiejętności rodzica.
W programie znajdują się zajęcia dodatkowe mające na celu poszerzanie wiedzy i naukę funkcjonowania w społeczeństwie poprzez: przejażdżki konne, uczestnictwie w zajęciach z zakresu kultury i sztuki i wiele innych.