DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

Klub Dziecięcy „Za Jordanem”, Kawęczyn 101
87-126 Obrowo

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 24 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 126 000,00 zł