Klubik Dziecięcy

Drogi Rodzicu!

Planujesz powrót do pracy lub chcesz rozpocząć poszukiwanie pracy?
Zapraszamy do Klubiku dziecięcego w Kawęczynie.

Celem projektu „Klub dziecięcy szansą na lepszą przyszłość rodzica i dziecka” jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 12 miejsc w klubie dziecięcym na terenie Gminy Obrowo w okresie do 29.02.2020 r.

Projekt adresowany jest do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich/ wychowawczych – 12 os.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego.Wartość projektu: 287 500,00 zł, w tym 244 375,00 zł dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trwają zapisy, ruszamy we wrześniu!

  • Darmowe posiłki
  • Darmowe zajęcia umuzykalniające
  • Czesne 100 zł

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania więcej informacji:
+48 604 951 874

Formularz zgłoszeniowy:
Pobierz tutaj

Maluch +

Adaptacja pomieszczeń – sala zabaw, stołówka, pomieszczenie do zajęć dodatkowych (rytmika, zajęcia umuzykalniające), sala kinowa, nowoczesny plac zabaw dla dzieci do lat 3
Dzięki pozyskanym środkom Klubik Dziecięcy będzie wyposażony w nowe meble, zabawki, artykuły dydaktyczne itp.

Wartość projektu: 150 000,-